GRATIS HÄLSOSAMTAL

Är du osäker på om en behandling passar dig eller vill veta mer om en tjänst är du varmt välkommen att boka ett  
GRATIS HÄLSOSAMTAL.    

Samtalet är ca 25 minuter och hålls per telefon.  

Boka ditt HÄLSOSAMTAL genom att klicka på ikonen nedan.