Sköldkörteldagen

den 25 maj 2023

Idag uppmärksammar jag Internationella sköldkörteldagen den 25 maj.

En halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom. Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige och kräver oftast livslång behandling. Vanliga symtom är trötthet, minnesproblem, värk och infertilitet.

Många mår fortfarande dåligt, trots medicinering. Och kanske är det inte så konstigt: Behandlingarna inom sköldkörtelvården är från 50-talet och den forskning och de antaganden som man i huvudsak stödjer sig på är från 70-talet.

Att det saknas tydliga riktlinjer baserade på aktuell forskning försvårar för behandlande läkare inom primärvården, som ofta är de som möter patienterna. I praktiken blir konsekvensen en godtycklig vård som beror på hur uppdaterad och engagerad den behandlande primärvårdsläkaren är – och om hen har tid. Det kunskapsstöd för primärvården som finns ger endast en kortfattad vägledning.

Utmaningarna är många: Viktig uppföljning missas, då patienten ofta får träffa olika läkare eller inte träffa läkare alls utan bara lämna prover vid förnyelse av recept. Det är ofta begränsningar i vilka prover som tas. Dosjusteringar av läkemedel kan ske genom brevsvar, ibland utan läkarkontakt och uppföljning av hur patienten faktiskt mår. Sammantaget innebär detta risker för både över- och underbehandling.

Sköldkörteln tillverkar livsviktiga hormoner. Det är tyvärr inte så enkelt som att en sjuk sköldkörtel fullt ut kan kompenseras med en daglig läkemedelsdos och så är allt bra.

Jag jobbar med sköldkörteln på ett helt annat sätt än primärvården - att sköldkörteln inte gör sitt jobb är för mig ett symtom på en obalans i kroppen och jag jobbar för att komma tillrätta med orsaken till obalansen, inte att medicinera bort symtomen...

Vad obalansen beror på skiljer sig från person till person och det krävs alltid en individuellt utformad behandling. En del blir helt av med sina symtom med mina metoder, andra väljer kanske att köra två parallella spår och det går förstås också bra. Men att du kommer att märka skillnad till det bättre, det vågar jag lova!

Categories: : Fakta