Internationella MS dagen

30 maj 2023

Idag 30 maj uppmärksammar jag den internationella MS-dagen.

Multipel Skleros, MS, är, näst efter traumatisk hjärnskada, den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos yngre vuxna i Europa. I Sverige har ca 20 000 individer MS och 600 nya fall tillkommer varje år. Sjukdomen bryter ofta ut mellan 15 och 55 års ålder och dubbelt så många kvinnor som män får MS.

Det är en inflammatorisk sjukdom där nervsystemet angrips av immunförsvaret. Vanliga symtom är känselstörningar, motoriska störningar, försämrad balans och synrubbningar.

Vad som orsakar MS är inte känt, men både arv och miljö spelar roll. I dag finns ingen medicin som botar sjukdomen men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och kan lindra besvären och dämpa skov. Några av läkemedlen slår brett och dämpar immunförsvaret och det kan ge upphov till allvarliga sidoeffekter och komplikationer på sikt, till exempel infektioner.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där immunförsvarets vita blodkroppar attackerar och förstör det hölje av myelin som omger nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Det stör överföringen av nervimpulser.

Jag ser MS, liksom så många andra autoimmuna sjukdomar, som ett symtom på en obalans i kroppen. Jag undersöker VARFÖR en autoimmun reaktion sker? VAD är det som utlöser den? Och jag fokuserar sedan på att komma tillrätta med ORSAKEN till obalansen, så att man förhoppningsvis kan slippa medicinera bort symtomen...

Vad obalansen beror på skiljer sig från person till person och det krävs alltid en individuellt utformad behandling. En del blir helt av med sina symtom med mina metoder, andra väljer kanske att köra två parallella spår och det går förstås också bra. Men att du kommer att märka skillnad till det bättre, det vågar jag lova!

Categories: : Fakta, Mina Tjanster